HOTELKAMER / visualisatie

Voor de inrichting van een hotelkamer was de inspiratie het glas in lood effect van de kerkramen vroeger. Er werd gekozen voor een samenspel van niet transparant tot semi transparante raamverdelingen om het natuurlijk daglicht bij de badkamer te betrekken. Op deze manier krijgt de compacte vorm toch een ruimtelijk gevoel. De kleuren hebben een referentie naar de gekozen materialen uit het restaurant.

©

3D visualisaties voor FIVE AM